Nordview
| home | bestemmingen | foto's | wetenswaardig links | contact |


'Een brug naar de toekomst'

Het zijn de woorden van Koning Harald V, 
die op 10 juni de nieuwe Svinesundbrug opende 
samen met de Zweedse Koning  Karel XVI Gustaaf. 
Deze nieuwe brug is meer dan een verbindingsweg, 
het is een symbool van een intensieve samenwerking
tussen beide landen. 
Het is ook een markering van 100 jaar zelfstandig 
Noorwegen in een bijzondere relatie met het buurland Zweden.
 

Bij Svinesund liggen Zweden en Noorwegen gescheiden door het water. De nieuwe Svinesundsbrug is 10 juni 2005 officieel geopend.
Koning Karel XVI Gustaaf van Zweden reikt de hand aan Koning  Harald V van Noorwegen.  Twee granieten handen symboliseren de opening van de brug en de intensieve samenwerking tussen beide landen. 
Een groots volksfeest ging aan de openstelling vooraf. Voordat het tolgeld wordt geheven mochten 10 duizenden hardlopers en wandelaars gratis de brug over
De nieuwe brug heeft een lengte van 704 m, met יי boog van 247 m; de brug is uniek in zijn soort. De 1,4 milj Skr. die de brug kost, wordt door tolgeld betaald.

Zondagmiddag 12 juni 2005 gingen om 16.00 uur de eerste auto's over de nieuwe brug. De nieuwe brug geef ruimte voor veel nieuwe ontwikkelingen in het Zweeds-Noorse grensgebied
Een nieuw toeristen-informatiecentrum, motel en eetgelegenheid is het eerste begin van een groot complex ten noorden van de nieuwe brug.  Meer informatie:

www.visithalden.com

www.opplevfredrikstad.com

www.vegvesen.no

 

 

 

naar boven